Spuitwerk


Spuitwerk

Nadat de schade aan de carrosserie van uw auto is hersteld, zorgt de autospuiter er voor dat uw auto er weer als nieuwe uitziet.
Het plaatwerk wordt keurig ontvet zodat het spuitwerk perfect hecht en een fraai glanzende carrosserie ontstaat zonder kleurverschil.
Waar voorheen alle kleuren visueel beoordeeld werden d.m.v. kleurstalen wordt nu een kleurmeting gedaan door de fotospectrometer.
Deze fotospectrometer geeft nauwkeurig aan welke tint het beste bij de kleurmeting uitkomt.